Vragenlijst “affectieve polarisatie”

Veldwerk: augustus 2019
Steekproef: 1084 (86% van uitgenodigde 1245)

We zijn benieuwd naar uw gevoelens over verschillende groepen. We willen u vragen deze groepen te beoordelen met een zogeheten “gevoelsthermometer”. Scores tussen de 50 en de 100 graden betekenen dat u positieve en warme gevoelens hebt richting de groep. Scores tussen de 0 en de 50 graden betekenen dat uw gevoelens richting de groep koud en negatief zijn. Een score van 50 graden betekent dat u geen warme of koude gevoelens hebt over de groep.

[In willekeurige volgorde]
VVD-stemmers?
PVV-stemmers?
CDA-stemmers?
D66-stemmers?
GroenLinks-stemmers?
SP-stemmers?
PvdA-stemmers?
FvD-stemmers?
Linkse mensen?
Rechtse mensen?
Mensen die meer vluchtelingen willen opnemen?
Mensen die minder vluchtelingen willen opnemen?
Mensen die de bijstand willen verhogen?
Mensen die de bijstand willen verlagen?
Mensen met feministische ideeën?
Mensen met een traditioneel beeld van de rol van vrouwen?
Lager opgeleiden?
Mensen die aan de universiteit hebben gestudeerd?
Christenen?
Atheïsten?
Moslims?
Mensen uit de Randstad?
Mensen van buiten de Randstad?
Mensen die in een grote stad wonen?
Mensen die op het platteland wonen?

Slider: 0 (koud) tot 100 (warm)